Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2013

lovely4

London Scenery (x)

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
lovely4
7417 76bc
Reposted fromgive--me--love give--me--love viamefir mefir
lovely4
Przyjaciel to jest ktoś taki, komu wewnętrznie pozwalamy zachować się kompletnie niezgodnie z własnymi normami i nie stajemy przeciwko niemu.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
lovely4
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viamefir mefir
lovely4
Play fullscreen
So make me fall in love
Even if I get hurt
I'll be the only fool in the world
Just make me fall in love
Reposted frommefir mefir
lovely4
4577 4e45
Reposted fromretaliate retaliate viaolawie olawie
lovely4
Reposted fromdimer dimer viaolawie olawie
lovely4
Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem. 

— Jerzy Plich
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaolawie olawie
Jeżeli ktoś mówi ci że masz się zmienić, powiedz mu żeby poszedł się jebać.
— Edd Sheeran 
lovely4
  Boisz się, że odpowie nie tak, jak chciałeś, że zniszczy twoje złudzenia o wyjątkowości ostatnich miesięcy.
— 500 dni miłości
Reposted fromIriss Iriss viaolawie olawie
lovely4
  -Gapisz się.
 -Patrzę.
 -To przerażające.
 -To romantyczne!
— <3
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaolawie olawie
lovely4
0944 5be7
Reposted fromkatalama katalama viaolawie olawie
lovely4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaevelinis evelinis
lovely4
People think you’re crazy if you talk about things they don’t understand.
— Elvis Presley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaevelinis evelinis

April 21 2013

lovely4
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagivemeheaven givemeheaven
lovely4
Mizofonia (z gr. misos - nienawiść, phone - dźwięk), inaczej SSSS (Selective Sound Sensitivity Syndrome) jest jednym z rodzajów nadwrażliwości na dźwięki. Chory na mizofonię doznaje silnie negatywnej emocjonalnej reakcji w odpowiedzi na określone odgłosy, szczególnie te wydawane przez innych ludzi, jak np.: głośny oddech, chrapanie, mlaskanie, pociąganie nosem, chrząkanie itp. Reakcję tę opisuje się często jako niemożliwą do opanowania mieszaninę złości i lęku, połączoną z psychicznymi i somatycznymi objawami reakcji walki i ucieczki. Osoba z mizofonią może nie tolerować różnej ilości dźwięków, przy czym najtrudniejsze do zniesienia są z reguły odgłosy wydawane przez najbliższych.
Reposted fromRynn Rynn vialittleproblem littleproblem
lovely4
Nigdy nie przepraszaj za to, co czujesz. To jak przepraszanie za bycie prawdziwym.
Reposted frombadalena badalena viagivemeheaven givemeheaven
lovely4
Wie pan, wszystko jedno czy ma się przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze ma się przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch "Bezpowrotnie utracona leworęczność"
Reposted frometerycznie eterycznie viagivemeheaven givemeheaven
lovely4
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolawie olawie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl